Haalbaarheidsstudies

Wij voeren haalbaarheidsstudies uit, waarbij wij verschillende vervoersmogelijkheden vergelijken inzake reglementering, transportvergunningen en verpakking. Het hele transporttraject van vertrekplaats tot bestemming wordt bestudeerd en geëvalueerd.

 

Nucleaire aansprakelijkheidsverzekeringen

Via een Koninklijk besluit is TRANSRAD erkend als nucleair exploitant.Dit biedt de mogelijkheid om nucleaire aansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten gedurende het vervoer in overeenstemming met de Conventie van Parijs en de belgische wetgeving inzake nucleaire aansprakelijkheid.

 

Administratieve assistentie

Indien vereist door de reglementering kan TRANSRAD instaan voor de validatie in België en in Nederland van verpakkingsgoedkeuringen.
We vragen de nodige vergunningen of licenties in naam van derden aan.
We begeleiden buitenlandse voertuigen in België en Nederland onder dekking van onze vergunningen.
We geven raad in verband met reglementeringen in het algemeen.

 

Vertegenwoordiging van de douane

Transrad biedt zijn klanten douanevertegenwoordigingsdiensten aan, voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

© Copyright 2022 transrad - All rights reserved

We gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website nog aangenamer te maken.

Door onze website te bezoeken, aanvaardt u onze cookies. U kunt natuurlijk altijd de instellingen voor de cookies wijzigen.