Algemene voorwaarden

Websitebeheerder

Transrad SA
Avenue de l’Espérance 1
B-6220 Fleurus – België
Tel.: 0032 71 82 97 59
KBO: BE0433.122.222
E-mail: admin@transrad.be
Website: http://www.transrad.be/

Intellectueel eigendom & gedeponeerde handelsmerken

Website: ©Transrad, alle rechten voorbehouden.
Foto’s & illustraties: ©Transrad, ©AdobeStock;

De volledige website valt onder de geldende wetgevingen betreffende de auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle teksten, illustraties of andere content wordt beschermd door een reproductierecht.

Realisatie & hosting

Globule Bleu SPRL
Content management (beheer van de content) – Software voor e-commerce en e-business – Package voor e-commerce, Business to Customers en Business to Business – Web development & Intranet – Ontwikkeling op maat – Marketingbureau – Offline marketing.
Quai Mativa 62
4020 Luik
Btw-nummer: BE0475155191
E-mail: info@globulebleu.com
Website: www.globulebleu.com

Web Hosting / Datacenter

De website wordt gehost door de vennootschap OVH.
SAS met kapitaal van € 10 069 020
HR Lille Métropole 424 761 419 00045
APE-code 2620Z
Btw-nr.: FR 22 424 761 419
Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk
Tel.: +33 899 701 761 – Fax: +33 3 20 20 09 58
E-mail: support@ovh.com
Website: www.ovh.com

Gebruiksvoorwaarde

Toegangsvoorwaarden tot de website

Van iedere persoon (hierna “de gebruiker” genoemd) die toegang vraagt tot deze website (hierna “de website” genoemd), wordt geacht dat hij of zij onvoorwaardelijk akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van de website die worden gepubliceerd door de eigenaar (hierna “de uitgever” genoemd).

De website is op elk moment toegankelijk door iedereen. Enkel de gebruiker die de website bezoekt, is verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgevingen die gelden in het land waar hij/zij verblijft of waar hij/zij toegang vraagt tot de website.

Wijziging van onderhavige Gebruiksvoorwaarden, bevoegdheid en toepasselijk recht

Onderhavige gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door de uitgever worden gewijzigd. De toepasselijke gebruiksvoorwaarden voor elk gebruik van de website, zijn beschikbaar en worden gepubliceerd op de website op het moment dat deze wordt geraadpleegd door de gebruiker. De nietigverklaring of ongeldigheid van een bepaling in onderhavige gebruiksvoorwaarden, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen van onderhavige voorwaarden.

Disclaimer

Hoewel alle informatie op de website werd onderworpen aan een grondige controle, kan geen enkele garantie aan de gebruiker worden gegeven met betrekking tot de juistheid van deze informatie. De uitgever kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van de vermelde informatie en hij kan op geen enkele manier garanderen dat de gegevens volledig, correct of actueel zijn. Alle informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen, fouten of weglatingen.

De uitgever wijst tevens alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud afkomstig van websites die worden uitgegeven door derden waarnaar de website verwijst door middel van hyperlinks of waarvan hij hyperlinks ontvangt.

Tot slot wijst de uitgever alle verantwoordelijkheid af en sluit hij alle garantie uit in geval van onderbreking of slechte werking van de website. De uitgever zal verder ook niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die aan de gebruiker wordt berokkend als gevolg van zijn/haar bezoek aan de website of zijn/haar gebruik ervan.