TRANSRAD besteedt bijzondere aandacht aan de veiligheid van haar werknemers, de omwonenden en de hele bevolking

Radioactiviteit is een natuurlijk verschijnsel, dat zich onder andere uit in de vorm van ioniserende straling. Zowel de lucht, als het water en de bodem bevatten in mindere of meerdere mate radioactieve elementen, die de bevolking en het milieu op natuurlijke wijze bestralen.

Naast deze natuurlijke radioactiviteit, kunnen ioniserende stralingen die afkomstig zijn van de nucleaire industrie een effect hebben op de bevolking en op het milieu. Bestraling en besmetting behoren tot de gevaarlijkste risico’s van ioniserende straling.

Om de werknemers, de bevolking en het milieu te beschermen tegen de effecten van ioniserende straling, wordt een geheel van beschermende maatregelen en voorzien tijdens het ontwerp, de bouw en de uitbating van een kerninstallatie, tot aan haar definitieve stillegging. Dat noemt men nucleaire veiligheid.
In België zijn diverse instanties voor nucleaire veiligheid belast met de bescherming van de werknemers, de bevolking en het milieu tegen de gevaren verbonden met nucleaire activiteiten. Hiertoe controleren zij de installaties en de activiteiten van de kernindustrie.

Ook bij TRANSRAD is de veiligheid een hoofdprioriteit. Door het naleven van nauwgezette procedures en controlesystemen, verbinden wij ons ertoe alle nuttige en noodzakelijke middelen in te zetten om een optimale veiligheid van onze transporten te waarborgen. TRANSRAD besteedt bijzondere aandacht aan de veiligheid van haar werknemers, de omwonenden en de hele bevolking.

© Copyright 2022 transrad - All rights reserved

We gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website nog aangenamer te maken.

Door onze website te bezoeken, aanvaardt u onze cookies. U kunt natuurlijk altijd de instellingen voor de cookies wijzigen.