Zie de lijst van het nieuws

Status « Groen » toegekend door ONR

Sinds 2015 is Transrad erkend en goedgekeurd als transporteur van nucleair materiaal van Categorie III in het Verenigd Koninkrijk. Met het doel om haar transporterkenning in stand te houden en tevens het vertrouwen dat de Britse autoriteit (ONR) haar toekent, heeft Transrad, dit jaar opnieuw, het geheel van haar verplichtingen vervuld met name via auditinspecties. De status “Groen” die op deze manier werd bekomen voor 2020 is het hoogst haalbare niveau en toont een beheersing en een know how aan inzake de nucleaire transporten.