Zie de lijst van het nieuws

Deelname aan de oefening « NUTS EX »

Transrad heeft onlangs actief deelgenomen aan de oefening crisisbeheer op provinciaal niveau. Deze oefening droeg de naam « NUTS EX » (Nuclear Transport Safety Exercise) en werd georganiseerd door het FANC. Transrad heeft haar eigen rol gespeeld met name door een voertuig ter beschikking te stellen alsook door de ondersteuning van haar operationele ploeg die gemobiliseerd werd rond deze  crisissituatie.

 

Voor meer informatie : https://afcn.fgov.be/fr/actualites/transport-exercice-de-gestion-de-crise